Приветствую Вас, Гость

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 січня 2012 р. № 137

Київ

 

Про затвердження Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, технічного опису та зразка протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу

 

 Відповідно до частин четвертої та десятої статті 35 Закону України "Про дорожній рух” Кабінет Міністрів України постановляє:

 Затвердити такі, що додаються:

Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів;

технічний опис та зразок протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу.

Прем'єр-міністр України                                                                              М.АЗАРОВ

 

Інд. 70 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 30 січня 2012 р. № 137

 

 

ПОРЯДОК

проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів

 1. Порядок проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану  транспортних засобів (далі - Порядок) визначає процедуру проведення обов’язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів, зареєстрованих Державтоінспекцією (далі - транспортні засоби), за результатами якої встановлюється їх придатність до експлуатації або неможливість експлуатації, крім таких транспортних засобів:

 1) легкові автомобілі усіх типів, марок і моделей, причепи (напівпричепи) до них (крім таксі та автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку), мотоцикли, мопеди, мотоколяски та інші прирівняні до них транспортні засоби - незалежно від строку експлуатації;

 2) легкові автомобілі, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, вантажні автомобілі незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепи до них - із строком експлуатації до двох років.

 2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

 1) акт невідповідності технічного стану - документ, що містить дані про транспортний засіб, його власника, коди оцінки невідповідності, в якому відображають результати перевірки технічного стану транспортного засобу;

 2) виконавець - юридична особа або фізична особа - підприємець, визначена як суб’єкт проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу;

 3) замовник - власник транспортного засобу або уповноважена ним особа;

 4) ідентифікація транспортного засобу - процес визначення категорії, типу, моделі, марки, призначення, виробника та особливостей конструкції транспортного засобу станом на дату першої реєстрації в Україні згідно з маркуванням, реєстраційними документами, експлуатаційною документацією та інформаційними матеріалами виробника;

 5) істотна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу у застережному режимі під відповідальність водія;

 6) код невідповідності технічного стану транспортного засобу - комбінація цифрових знаків, що застосовуються для відображення, передачі, статистичного оброблення та зберігання інформації про виявлену невідповідність технічного стану транспортного засобу;

 7) метод контролю інструментальний - перевірка технічного стану транспортного засобу визначеними методами з використанням випробувального устатковання та (або) засобів вимірювальної техніки;

 8) метод контролю органолептичний - перевірка технічного стану транспортного засобу органами відчуття кваліфікованим фахівцем виконавця із застосуванням у разі потреби інформації за показаннями засобів сигналізації (індикації), що вмонтовані в транспортний засіб, без застосування засобів вимірювальної техніки;

 9) небезпечна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю небезпечного для дорожнього руху недоліку, який не може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого не допускається самостійний рух транспортного засобу;

 10) незначна невідповідність - невідповідність технічного стану транспортного засобу, що характеризується наявністю недоліку, який може бути усунений замовником на місці перевірки, за якого допускається можливість руху транспортного засобу;

 11) перевірка технічного стану транспортного засобу - процес визначення відповідності транспортного засобу встановленим до конструкції і технічного стану вимогам;

 12) пункт технічного контролю - місце проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу з єдиним комплексом обладнання;

 13) режим руху застережний - режим, за якого невідповідність технічного стану транспортного засобу, про що попереджено водія під розписку, не може небезпечно вплинути на процес руху відповідно до Правил дорожнього руху;

 14) спалини - забруднювальні речовини, інші продукти, утворені внаслідок згоряння моторного палива в двигуні транспортного засобу, які надходять через його випускну систему до атмосферного повітря, зокрема після перетворювання, знешкодження, очищення спеціальним обладнанням випускної системи (нейтралізатор, фільтр тощо), якщо таке обладнання передбачив виробник;

 15) транспортний засіб, що використовується з метою отримання прибутку - транспортний засіб, що експлуатується юридичними, фізичними особами - підприємцями під час провадження господарської діяльності з метою отримання прибутку, фізичними особами під час виконання цивільно-правових угод з метою отримання прибутку, за винятком транспортних засобів, що експлуатуються на умовах лізингу.

 3. Періодичність проходження обов’язкового технічного контролю становить:

 для легкових автомобілів, що використовуються для перевезення пасажирів або вантажів з метою отримання прибутку, із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;

 для вантажних автомобілів незалежно від форми власності вантажопідйомністю до 3,5 тонни, причепів до них із строком експлуатації більше двох років - кожні два роки;

 для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них та таксі незалежно від строку експлуатації - щороку;

 для автобусів та спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, незалежно від строку експлуатації - двічі на рік.

 За вимогою власника обов’язковий технічний контроль транспортного засобу, який зареєстрований в установленому порядку, але не підлягає обов’язковому технічному контролю, проводять за процедурою, визначеною цим Порядком.

 4. Замовник має право вільного вибору виконавця проведення обов’язкового технічного контролю  транспортного засобу. Обмеження щодо вибору виконавця, зокрема залежно від місця реєстрації транспортного засобу, не допускається.

 5. Юридична особа або фізична особа - підприємець надсилає Мінінфраструктури повідомлення про відповідність матеріально-технічної бази та персоналу вимогам щодо проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів згідно з додатком 1 (далі - повідомлення)  у разі, коли вона має:

 1) устатковання згідно з переліком обладнання, необхідного для проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, згідно з додатком 2;

 2) атестат акредитації відповідно до Закону України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності” чи свідоцтво про атестацію відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність”.

 6. Мінінфраструктури після надходження повідомлення надсилає протягом п’яти робочих днів Державтоінспекції копії документів, поданих юридичною або фізичною особою - підприємцем, разом з повідомленням.

 7. Державтоінспекція протягом трьох робочих днів вносить дані про пункт технічного контролю із зазначенням категорії і призначення транспортних засобів до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів та інформує виконавця.

 У разі зміни відомостей про категорії і призначення транспортних засобів, в атестаті акредитації чи свідоцтві про атестацію виконавець подає нове повідомлення відповідно до цього Порядку. Про інші зміни виконавець лише інформує Мінінфраструктури листом, до якого додає сторінки документів, у яких відбувалися зміни. Відповідна інформація надсилається Мінінфраструктури Державтоінспекції.

 8. Для замовників обов’язкового технічного контролю транспортних засобів виконавець оприлюднює інформацію про:

 категорії транспортних засобів, обов’язковий технічний контроль яких він має право проводити;

 місцезнаходження;

 номер телефону, телефаксу та адресу електронної пошти;

 режим роботи.

 9. У приміщенні пункту технічного контролю на видному місці розміщуються:

 інформація про внесення виконавця до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів;

 зразки заяви і договору, який укладається між виконавцем і замовником;

 інформація (прізвище та ініціали, посада) про відповідальних за проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, місце зберігання книги скарг і пропозицій;

 інформація, необхідна для врегулювання спірних питань, що можуть виникнути під час проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, або подання скарги;

 перелік послуг та їх вартість.

 10. Замовник подає виконавцю заяву про проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу за формою згідно з додатком 3.

 11. Замовник для оформлення документів подає виконавцю особисто:

 паспорт або інший документ, що посвідчує особу (у разі подання документів уповноваженою особою така особа, крім документа, що зазначений в цьому абзаці, пред’являє виконавцю документ, що підтверджує її повноваження);

 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

 12. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться після здійснення його зовнішнього огляду з метою звірки ідентифікаційних номерів та номерних знаків транспортного засобу з даними реєстраційних документів, встановлення комплектності і фіксації його пошкоджень на підставі договору про проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, який укладається між виконавцем і замовником.

 У разі невідповідності ідентифікаційних номерів та (або) номерних знаків даним реєстраційних документів транспортного засобу обов’язковий технічний контроль не проводиться.

 13. Договір та інші передбачені цим Порядком документи реєструється в журналі реєстрації заяв, договорів, актів, протоколів обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, в якому передбачають такі обов’язкові поля: порядковий номер; дата реєстрації заяви; марка і модель транспортного засобу; прізвище та ініціали власника транспортного засобу; номер і дата складення акта невідповідності технічного стану; номер і дата складення протоколу перевірки технічного стану; розписка про отримання акта невідповідності, протоколу та (або) попередження про неприпустимість руху, про необхідність забезпечення застережного режиму руху.

 Сторінки журналу реєстрації прошнуровуються, нумеруються, засвідчуються підписом виконавця та скріплюються печаткою.

 14. У разі коли замовник виявив намір спостерігати за процесом обов’язкового технічного контролю транспортного засобу, виконавець проводить інструктаж з охорони праці.

 15. Для проведення обов’язкового технічного контролю приймається повністю укомплектований, заправлений експлуатаційними рідинами (згідно з експлуатаційною документацією виробника) транспортний засіб за відсутності нашарувань бруду, що може вплинути на результати перевірки його технічного стану.

 16. Обов’язковий технічний контроль транспортного засобу проводиться згідно із затвердженою виконавцем технологічною документацією, розробленою відповідно до нормативних документів.

 Виконавець попереджає замовника про здійснення фото- та (або) відеофіксації процесу проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу.

 17. Розрахунковий оперативний час обов’язкового технічного контролю транспортного засобу загального призначення максимально становить:

 30 (40) хвилин - для причепів (напівпричепів);

 40 хвилин - для легкових автомобілів;

 60 хвилин - для вантажних автомобілів;

 65 хвилин - для автобусів.

 Для спеціальних та спеціалізованих транспортних засобів або транспортних засобів, обладнаних додатковим устаткованням, оперативний час може бути змінено.

 18. У разі отримання позитивного результату під час проведення обов’язкового технічного контролю транспортного засобу складається протокол, який видається замовникові, а у разі негативного результату видається акт невідповідності технічного стану транспортного засобу за формою згідно з додатком 4.

 У протоколі виконавець зазначає дату проведення наступної перевірки транспортного засобу відповідно до пункту 3 цього Порядку.

Обсяги перевірки технічного стану, коди оцінки невідповідності технічного стану транспортного засобу наведено у додатку 5.

 19. До 2014 року допускається застосування кодів оцінки невідповідності на рівні першої частини коду (до крапки) з індексами, що відображають наявність хоча б однієї з невідповідності, як, наприклад:

 101НБН - небезпечна невідповідність складових частин гальмової системи;

 101ІН - істотна невідповідність складових частин гальмової системи;

 1202НН - незначна невідповідність стосовно документації щодо перевезення пасажирів-інвалідів.

 Якщо протокол обов’язкового технічного контролю застосовується як альтернатива Міжнародному сертифікату технічного огляду (на вимогу замовника), його видають акредитовані згідно із Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності” виконавці відповідно до Угоди про прийняття єдиних умов періодичних технічних оглядів колісних транспортних засобів і про взаємне визнання таких оглядів із зазначенням у протоколі слів такого змісту: "Міжнародний технічний огляд проведено”.

 20. Виконавець попереджає замовника про виявлену невідповідність та видає акт невідповідності під розписку.

 Незареєстрована в установленому законодавством порядку зміна конструкції транспортного засобу вважається істотною невідповідністю.

 Незначну невідповідність замовник може самостійно усунути на місці перевірки технічного стану транспортного засобу.

 21. Повторна перевірка технічного стану транспортного засобу проводиться після усунення невідповідності, виявленої під час попередньої перевірки відповідно до укладеного договору.

 22. Передача інформації до загальнодержавної бази даних про результати обов’язкового технічного контролю, яка ведеться Державтоінспекцією, здійснюється кожної зміни з використанням електронних засобів зв’язку.

 23. Документи з питань обов’язкового технічного контролю транспортного засобу разом з показаннями засобів вимірювальної техніки на паперових чи електронних носіях, фото- та (або) відеоматеріалами зберігаються виконавцем протягом трьох років.


Полная версия закона с приложениями здесь