Приветствую Вас, Гость
Главная » Статьи » Новое в законодательстве

Про внесення змін до наказу Мінтрансзв'язку від 07.06.2010 N340

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

29.12.2011 N 659

 Зареєстровано в Міністерстві

 юстиції України

 23 січня 2012 р.

 за N 91/20404

 

Про внесення змін до наказу Мінтрансзв'язку

від 07.06.2010 N340

 

 

     Відповідно до Конвенції Міжнародної організації праці 1979 року N 153 про тривалість робочогочасу та періоди відпочинку на дорожньому транспорті ( 993_025 ), статті 18Закону України "Про автомобільний транспорт" ( 2344-14 ), підпунктів4.8.9, 4.8.40 підпункту 4.8 пункту 4 Положення про Міністерство інфраструктуриУкраїни, затвердженого Указом Президента України від 12.05.2011 N 581 (581/2011 ), та з метою організації безпечної праці та ефективного контролю зароботою водіїв колісних транспортних засобів Н А К А З У Ю: 

     1. Внести донаказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 07.06.2010 N 340 (z0811-10 ) "Про затвердження Положення про робочий час і час відпочинкуводіїв колісних транспортних засобів", зареєстрованого в Міністерстві юстиціїУкраїни 14.09.2010 за N 811/18106, такі зміни:

      1.1. В абзаці другому пункту 4 слова тацифри "понад 500 км" замінити словами та цифрами "понад 150км".

      1.2. Абзац третій пункту 4 викласти втакій редакції:

     "перевезеннявантажів колісними транспортними засобами з повною масою понад 12 тонн,нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень, регулярнихпасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю від 50до 150 км - з 01.06.2013;".

      2. Внести до Положення про робочий час ічас відпочинку водіїв колісних транспортних засобів, затвердженого наказомМіністерства транспорту та зв'язку України від 07.06.2010 N 340 ( z0811-10 ),зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.09.2010 за N 811/18106, такізміни:

      2.1. Розділ IV викласти в такій редакції:"IV. Перерви

     4.1. Післякерування протягом чотирьох годин водій повинен зробити перерву для відпочинкута харчування тривалістю не менше 45 хвилин, якщо не настає період щоденного(міжзмінного) відпочинку.

     4.2. Ця перерваможе бути замінена перервами тривалістю не менше 15 хвилин кожна, розподіленимипротягом періоду керування або відразу після цього періоду з урахуванням вимогпункту 4.1 цього розділу.

     4.3. Перерва длявідпочинку та харчування не включається в робочий час водія.

     4.4. Тривалістьперерви для відпочинку та харчування встановлюється Перевізником за погодженнямз виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником).Час початку і закінчення перерви встановлюється правилами внутрішньоготрудового розпорядку.

     4.5. Водіївикористовують час перерви на свій розсуд.".

      2.2. Пункти 5.1-5.4 розділу V виключити.

     У зв'язку з цимпункти 5.5-5.11 вважати відповідно пунктами 5.1-5.7.

      2.3. У розділі VI:

     у пункті 6.1слова та цифри "понад 500 км" замінити словами та цифрами "понад50 км"; після слів "повинні бути обладнані" доповнити пунктсловами "діючими та повіреними";

      пункт 6.3 викласти в такій редакції:

     "6.3. Донабрання чинності пунктом 6.1 цього розділу водій, який керує ТЗ, що зазначенийу пункті 6.1 цього розділу та не обладнаний тахографом, веде індивідуальнуконтрольну книжку водія (додаток 3)".

      2.4. Додаток 3 до Положення викласти вновій редакції, що додається.

      3. Департаменту автомобільного транспортузабезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстраціюдо Міністерства юстиції України.

      4. Цей наказ набирає чинності з дня йогоофіційного опублікування.

      5. Контроль за виконанням цього наказупокласти на першого заступника Міністра Єфименка К.О.

 

Віце-прем'єр-міністр України -

 Міністрінфраструктури України                    Б.В.Колесніков

 

 ПОГОДЖЕНО:

 Керівник Секретаріату

 Спільногопредставницького органу

 сторони роботодавців

 на національномурівні                                 Р.Іллічов

 

 Перший заступникКерівника

 Спільногопредставницького

 органупрофспілок                                     Г.В.Осовий

 

 Віце-прем'єр-міністрУкраїни -

 Міністр соціальноїполітики України                    С.Тігіпко

 

 Міністр внутрішніхсправ України                  В.Ю.Захарченко

 

 Перший заступникМіністра

 охорони здоров'яУкраїни                           Р.О.Моїсеєнко

 

 Першийвіце-прем'єр-міністр України -

 Міністр економічногорозвитку

 і торгівліУкраїни                                     А.П.Клюєв

Категория: Новое в законодательстве | Добавил: Zima (31.10.2013)
Просмотров: 554 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0